Algemene Voorwaarden

  • Mica
  • Algemene Voorwaarden

Voorwaarden van Toepassing

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mica IT BV en Mica IP Networks zijn de NLdigital Voorwaarden 2020 van toepassing, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Deze voorwaarden treft u hierbij aan. U stemt er hierbij mee in dat wij u deze voorwaarden langs elektronische weg toesturen. Op verzoek sturen wij u deze nogmaals kosteloos toe.

Download en lees

Klik hier om de Algemene voorwaarden van Mica IT BV en Mica People BV te downloaden en lezen.