De evolutie van NIS2 en de impact op Security Operations

NIS2, de tweede versie van de Network and Information Security richtlijn van de EU, nadert snel. Terwijl Nederland nog bezig is met de implementatie ervan, biedt het alvast een duidelijk beeld van wat ons te wachten staat.
De evolutie van NIS2 en de impact op Security Operations

NIS2: Nieuwe Eisen, Nieuwe Uitdagingen

NIS2 stelt nieuwe en striktere eisen aan vele organisaties. Het vereist dat organisaties niet alleen hun cybersecurity op orde hebben, maar ook actief betrokken zijn bij de operationele kant van beveiliging, ook wel bekend als ‘security operations’.

Het gaat niet meer alleen om het hebben van een Security Operations Center (SOC), maar om het actief en effectief reageren op beveiligingsincidenten. Dit wordt nog benadrukt door de meldplicht binnen NIS2, waarbij incidenten binnen 24 uur gemeld moeten worden.

Wat Betekent Security Operations?

Security operations omvat meer dan alleen het monitoren van netwerken en systemen. Het gaat om actieve betrokkenheid, analyse en reactie op beveiligingsdreigingen in real-time. Een security operator is iemand die proactief maatregelen implementeert, alarmen onderzoekt en direct reageert.

Veel organisaties hebben wel de tools, maar missen de expertise om effectief te reageren. Dit is waar het belang van specialisatie naar voren komt.

Waarom Specialisatie Cruciaal Is

Beveiligingsoperaties vereisen diepgaande kennis van aanvalsstrategieën en -tactieken. Alleen door te begrijpen hoe aanvallers denken en opereren, kan hun gedrag effectief worden opgespoord en tegengegaan.

Daarom kan het voor veel organisaties voordeliger zijn om te overwegen deze functie uit te besteden aan specialisten.

Overwegingen bij Uitbesteding

Bij het overwegen van uitbesteding is het essentieel om de juiste vragen te stellen:

  1. Standaardisatie: Een gestandaardiseerde IT-omgeving is makkelijker te beveiligen en monitoren. De focus zou moeten liggen op kernsystemen zoals e-mail en documentuitwisseling, met platforms zoals Microsoft365 of Google Workspace.

  2. Kosten: Automatisering kan helpen de kosten van security operations te drukken, vooral als de IT-omgeving gestandaardiseerd is.

  3. Incident Response: Naast basismonitoring is het cruciaal om te weten hoe snel en effectief een provider kan reageren op daadwerkelijke incidenten.

Het Belang van Kiezen voor Expertise

Het kiezen van de juiste partner voor security operations is cruciaal. Een goede partner moet niet alleen de technische kennis hebben, maar ook de operationele expertise om snel en effectief te reageren op dreigingen.

Een voorbeeld van zo’n oplossing is Microsoft Azure Desktop. Het biedt een gespecialiseerde aanpak voor middelgrote en grote organisaties, met een focus op effectieve monitoring en snelle respons.

Conclusie

Terwijl NIS2 nieuwe uitdagingen en eisen introduceert, biedt het ook een kans voor organisaties om hun beveiligingsaanpak te heroverwegen. Door te kiezen voor specialisatie en expertpartnerships kunnen bedrijven verzekerd zijn van een beveiligingsaanpak die zowel proactief als reactief is.

Met de juiste aanpak en partnerschap kunnen organisaties niet alleen voldoen aan de eisen van NIS2, maar ook een robuustere en veerkrachtiger beveiligingshouding ontwikkelen voor de toekomst.

Veel gestelde vragen

De NIS2 richtlijn is de 2e versie van de Network and Information Security richtlijn van de EU. Deze is bedoeld om de cyberbeveiliging van organisaties te versterken en bevat diverse eisen waaraan organisaties moeten voldoen om de veiligheid van hun netwerken en informatie te waarborgen.
Door de NIS2 richtlijn worden meer organisaties verplicht om hun cybersecurity op orde te hebben. Dit betekent dat ze niet alleen uit eigen wil veiliger moeten opereren, maar nu ook wettelijk verplicht zijn om bepaalde beveiligingsmaatregelen te nemen.
Security operations verwijst naar de activiteiten die worden ondernomen om een organisatie te beveiligen. In plaats van enkel te focussen op beleid of risicoanalyse, gaat het hier om het daadwerkelijke werk: het instellen, monitoren en reageren op beveiligingssystemen en -alarmen.
Vele organisaties beschikken niet over de middelen of expertise om effectieve security operations intern uit te voeren. Daarnaast kan het een bijrol zijn die niet de nodige aandacht krijgt. Uitbesteding aan specialisten zorgt ervoor dat de beveiliging op een professionele manier wordt aangepakt.
Standaardisatie vermindert complexiteit, wat op zijn beurt de beveiliging ten goede komt. Door te kiezen voor gestandaardiseerde oplossingen wordt het eenvoudiger om beveiligingsmaatregelen toe te passen en deze te monitoren.

Geen Blog of Nieuwsbericht meer missen? Schrijf je snel in voor de nieuwsbrief