De NIS2 Zelf-Evaluatie Tool: Een grondige verkenning voor uw Organisatie

Op 18 oktober is een significant instrument geïntroduceerd, de NIS2 zelf-evaluatie tool, ontworpen door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) in samenwerking met relevante ministeries en toezichthouders. Deze tool biedt de mogelijkheid voor organisaties om te bepalen of zij onder de NIS2-richtlijn vallen. Hieronder wordt een gedetailleerde uiteenzetting gegeven van deze tool, de NIS2-richtlijn en de implicaties voor uw organisatie.

De NIS2 Zelf-Evaluatie Tool

Wat Betekent de NIS2-Richtlijn?

De NIS2 is een Europese richtlijn die momenteel wordt vertaald naar nationale wetgeving onder coördinatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en in samenwerking met de vakdepartementen. Het doel is om de cybersecurity binnen de EU te versterken en de veerkracht van kritieke sectoren te vergroten. Het belang van deze richtlijn kan niet worden onderschat gezien de groeiende dreigingen in het digitale domein.

 

De NIS2 Zelf-Evaluatie Tool Nader Bekeken

De NIS2 zelf-evaluatie tool is een cruciale stap voor organisaties om te begrijpen of en hoe de NIS2-richtlijn op hen van toepassing is. Door deze zelf-evaluatie te voltooien, krijgt u inzicht of uw organisatie als ‘essentieel’ of ‘belangrijk’ wordt gezien voor de maatschappij en/of economie volgens de NIS2-richtlijn.

 

De Ontwikkeling van de NIS2 Zelf-Evaluatie Tool

Deze tool is zorgvuldig ontwikkeld door de RDI, in samenwerking met betrokken ministeries en toezichthouders. Het doel is om organisaties voldoende tijd en middelen te bieden om zich voor te bereiden op de aankomende wetgeving, die naar verwachting eind 2024 zal worden geïmplementeerd.

 

Toekomstige Stappen: Internetconsultatie en Voorbereiding

Binnenkort zal er een internetconsultatie worden gelanceerd waarbij organisaties de kans krijgen om te reageren op de concept wetteksten die voortkomen uit de NIS2-richtlijn. Dit is een cruciale fase voor organisaties om meer inzicht te krijgen in wat er van hen wordt verwacht en om de nodige voorbereidingen te treffen om aan de nieuwe wetgeving te voldoen.

 

Belangrijke Links en Resources

Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in het veilig digitaal ondernemen en op de hoogte willen blijven van ernstige cyberdreigingen, is aansluiting bij de DTC Community een aanbevolen stap. Daarnaast biedt het Digital Trust Center een breed scala aan cybersecurity informatie en een toolkit met cybertools om u te helpen uw basisbeveiliging op orde te krijgen. Mocht u aanvullend advies of ondersteuning nodig hebben, dan staat Mica voor u klaar om u van dienst te zijn op het gebied van cybersecurity maatregelen en voorbereiding op de NIS2-richtlijn. Het contact met Mica zorgt voor een extra laag van inzicht en begeleiding, om ervoor te zorgen dat uw organisatie robuust en veerkrachtig is in het digitale landschap.

Klik hier om direct naar de NIS2 zelf-evaluatietool te gaan!

 

Conclusie

De lancering van de NIS2 zelf-evaluatie tool is een mijlpaal in de voortdurende inspanningen om de digitale veiligheid en weerbaarheid van organisaties in Nederland te versterken. Het is van cruciaal belang dat organisaties deze tool benutten om hun positie te begrijpen en zich adequaat voor te bereiden op de aankomende NIS2-gerelateerde wetgeving.

Geen Blog of Nieuwsbericht meer missen? Schrijf je snel in voor de nieuwsbrief