Hoe bereken je percentages in Excel: Een volledige handleiding

Excel is een krachtig hulpmiddel voor het beheren en analyseren van gegevens. In dit artikel laten we u zien hoe u percentages kunt berekenen in Excel, zodat u optimaal gebruik kunt maken van deze functie. We leggen u ook uit hoe u geavanceerde technieken kunt toepassen voor het uitvoeren van meer complexe berekeningen.

Inhoud van deze handleiding:

Hoe bereken je percentages in Excel

Basisprincipes van percentages in Excel

Om percentages in Excel te berekenen, moeten we eerst begrijpen wat een percentage is en hoe Excel met percentages omgaat. Een percentage is een verhouding uitgedrukt als een fractie van 100. Excel herkent percentages als decimale waarden, dus 50% wordt opgeslagen als 0,5 en 75% als 0,75.

 

In Excel kunt u percentages op verschillende manieren berekenen, afhankelijk van uw behoeften en de beschikbare gegevens.

Eenvoudige percentageberekeningen

Laten we beginnen met enkele basisberekeningen:

 

 • Een percentage berekenen

Als u het percentage van een getal wilt berekenen, vermenigvuldigt u het getal met het percentage. In Excel zou de formule er als volgt uitzien:

 

=Getal * Percentage

 

Bijvoorbeeld, als u 20% van 150 wilt berekenen, voert u in:

 

=150 * 20%

 

of

 

=150 * 0,2

 

 • Een getal als percentage weergeven

Om een getal in Excel als percentage weer te geven, volgt u deze stappen:

 

 1. Selecteer de cel(len) die u als percentage wilt weergeven.
 2. Ga naar het tabblad ‘Start’ in de Excel-menubalk.
 3. Zoek het vervolgkeuzemenu ‘Getal’ in het gedeelte ‘Getal’ van het lint.
 4. Klik op het vervolgkeuzemenu en kies de optie ‘Percentage’.

De geselecteerde getallen worden nu weergegeven als percentages, met een percentage-teken (%) achter het getal.

Start Getal Percentage
Start >> Getal >> Percentage

Percentageverschil berekenen

Het percentageverschil tussen twee getallen is een veelvoorkomende berekening. Hier is hoe u dit kunt doen in Excel:

 

= (NieuwGetal - OudGetal) / OudGetal

 

Vergeet niet het resultaat als percentage op te maken.

Formule
Uitkomst
Uitkomst

Percentage van een totaal berekenen

Om het percentage van een deel ten opzichte van het totaal te berekenen in Excel, gebruikt u de volgende formule:

 

= Deel / Totaal

 

Bijvoorbeeld, als u het percentage van een specifiek aantal verkopen wilt berekenen ten opzichte van het totale aantal verkopen, voert u in:

 

= AantalVerkopen / TotaalVerkopen

 

Vergeet niet het resultaat als percentage op te maken.

Percentage van een totaal berekenen formule
Formule
Percentage van een totaal berekenen uitkomst
Uitkomst

Cumulatieve percentages berekenen

Cumulatieve percentages worden vaak gebruikt bij het analyseren van gegevens, bijvoorbeeld om trends te identificeren. Hier is hoe u cumulatieve percentages kunt berekenen in Excel:

 

 1. Sorteer uw gegevens oplopend.
 2. Bereken het totaal van alle waarden.
 3. Bereken het cumulatieve totaal voor elke waarde door de huidige waarde op te tellen bij het cumulatieve totaal van de vorige rij.
 4. Bereken het cumulatieve percentage voor elke waarde met de formule: = CumulatiefTotaal / Totaal

Geavanceerde percentageberekeningen

In sommige gevallen moet u mogelijk geavanceerdere berekeningen uitvoeren, zoals gewogen gemiddelden of samengestelde percentages. Hier zijn enkele voorbeelden van geavanceerde percentageberekeningen:

 

 • Gewogen gemiddelde

Het gewogen gemiddelde houdt rekening met de relatieve belangrijkheid van elk getal in een reeks. In Excel kunt u het gewogen gemiddelde berekenen met de volgende formule:

 

= SOMPRODUCT(Waarden, Gewichten) / SOM(Gewichten)

 

Met deze formule worden de waarden vermenigvuldigd met hun respectievelijke gewichten en vervolgens opgeteld. Het totaal wordt daarna gedeeld door de som van de gewichten om het gewogen gemiddelde te berekenen.

 

 • Samengestelde percentages

Samengestelde percentages worden vaak gebruikt om groei of afname over meerdere perioden te berekenen. Om samengestelde percentages in Excel te berekenen, gebruikt u de volgende formule:

 

= (1 + Percentage1) * (1 + Percentage2) * … * (1 + PercentageN) – 1

 

Deze formule houdt rekening met de groei of afname over elke periode en berekent het totale samengestelde percentage voor alle perioden samen.

 

Diagrammen en grafieken voor percentages

Het visualiseren van percentages in Excel kan helpen bij het analyseren en interpreteren van gegevens. Hier is een voorbeeld van een Mermaid-diagram dat de verdeling van percentages laat zien:

 

pie
title Verdeling van percentages
“Percentage 1”: 25
“Percentage 2”: 35
“Percentage 3”: 15
“Percentage 4”: 25

 

Om dit diagram in uw document te gebruiken, moet u eerst de Mermaid-extensie installeren en vervolgens de bovenstaande code invoegen.

 

In Excel kunt u ook standaard grafieken en diagrammen gebruiken om percentages te visualiseren, zoals cirkeldiagrammen, staafdiagrammen en gestapelde kolomdiagrammen. Om een diagram in Excel te maken, selecteert u de gegevens, gaat u naar het tabblad ‘Invoegen’ en kiest u het gewenste diagramtype.

 

In dit artikel hebben we verschillende methoden besproken om percentages te berekenen in Excel. We hebben eenvoudige percentageberekeningen behandeld, evenals meer geavanceerde technieken voor het berekenen van percentageverschil, cumulatieve percentages en gewogen gemiddelden. Daarnaast hebben we laten zien hoe u diagrammen en grafieken kunt gebruiken om percentages te visualiseren en te analyseren. Door deze technieken onder de knie te krijgen, kunt u de kracht van Excel optimaal benutten en uw gegevens effectief beheren en analyseren.

 

Conclusie

In dit artikel hebben we verschillende manieren behandeld om percentages in Excel te berekenen, zowel voor eenvoudige als voor meer geavanceerde scenario’s. We hebben ook het belang van het visualiseren van percentages met behulp van diagrammen en grafieken benadrukt, zodat u beter inzicht krijgt in uw gegevens en beter geïnformeerde beslissingen kunt nemen. Door deze methoden en technieken te beheersen, kunt u uw vaardigheden in Excel verbeteren en uw werk efficiënter en effectiever maken.

 

Het is belangrijk om te onthouden dat het berekenen en analyseren van percentages slechts een klein onderdeel is van wat Excel te bieden heeft. Er zijn talloze andere functies, formules en technieken die u kunt gebruiken om nog complexere gegevensanalyses uit te voeren. Door uw kennis van Excel voortdurend uit te breiden, kunt u uw productiviteit verhogen en uw vaardigheden op het gebied van gegevensanalyse blijven verbeteren.

Geen Blog of Nieuwsbericht meer missen? Schrijf je snel in voor de nieuwsbrief